Kontroluję stres

Czyli o mądrym zarządzaniu stresem

Nie bój się. Mk 5,36
Powierz Panu swą drogę. Jemu zaufaj, a On sam będzie działał. Ps 37,5

„Nie lękaj się” to przesłanie, które Biblia powtarza aż 365 razy. Czyżby przypadek? Każdego dnia, przez cały rok, wszystkie lata mojego życia, Bóg swoim autorytetem konfrontuje i ogłasza panowanie nad wszelką przyczyną niepokoju, którego mogę doświadczać. Jest Zbawicielem.

Lęk o codzienność i wszystko, co na trud życia się składa, w szerszym ujęciu możemy nazwać stresorami. Na pewno zaliczyć tu można trudne emocje, niespodziewane sytuacje, cierpienie, chorobę, nadmiar pracy, kłopoty w relacjach czy brak odpoczynku. Przecież to znajomy refren dla większości z nas! Różnimy się (może) intensywnością czy rozłożeniem akcentów. Bóg wie, że stres odsysa z nas wiele energii i radości życiowej. A ponieważ tego dla nas nie chce, nie zostawia nas samych.

Chrześcijanin ma przywilej życia w polu oddziaływania Słowa. Gdy nauczy się zapraszać Jego żywą Obecność do swojego życia okazuje się, że ani ciemność nie jest tak ciemna, by nie móc dostrzec światła, ani stres nie jest tak straszny, by nie mógł stać się przestrzenią współpracy z łaską. Lutowa Sobotnia Sesja Samorozwoju o mądrym zarządzaniu stresem poprowadzi nas ku zawierzeniu Bogu w detalach codzienności, by „On sam mógł działać”.

Dziękuję!
Jak zwykle profesjonalnie, pięknie i pysznie!
Do zobaczenia!

Viola

Dziękuję za piękny czas, cenne warsztaty,
duchowe przeżycia z prowadzeniem Bożym
i w towarzystwie wspaniałych kobiet!

Chwała Panu!!!

Aga

Formularz zgłoszeniowy

Szanuję siebie i innych (9 września 2023)

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

14 + 12 =

Formularz zgłoszeniowy

Szanuję siebie i innych (9 września 2023)

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

7 + 8 =

Konto do wpłaty

Zgromadzenie Sióstr św. Dominika
49 1240 1431 1111 0000 1047 9988 

W tytule wpłaty należy wpisać swoje imię i nazwisko, termin sesji, na którą się zgłaszasz oraz DAROWIZNA NA EWANGELIZACJĘ.