1,5% podatku

Możesz wesprzeć działania Fundacji przekazując swoje 1,5%
KRS: 0000698914

1% Procent

Możesz wesprzeć działania Fundacji przekazując swój 1%
KRS: 0000698914

1 Procent

Możesz wesprzeć działania Fundacji przekazując swój 1%
KRS: 0000698914

o nas

Wspieramy dzieła prowadzone przez dominikanki na całym świecie, angażując do pomocy ludzi dobrej woli.

NIESIEMY CHRYSTUSA KAŻDEMU CZŁOWIEKOWI

Wspieramy działania podejmowane przez siostry dominikanki w różnych zakątkach Polski i świata. Angażujemy ludzi dobrej woli, którzy wraz z nami chcą pomagać tym, którzy są w potrzebie. 

NASZA WIZJA

To pełnienie uczynków miłosierdzia. Skupiając się na człowieku, który potrzebuje pomocy i wsparcia, dbamy o ducha i ciało. Wspieramy mądre pomysły, dajemy narzędzia i wspieramy szalone plany. 

ZARZĄD

s. agnieszka gil OP

s. agnieszka gil OP

Prezes

Urodziła się w Sandomierzu w wierzącej rodzinie. W roku 2002 tuż po maturze wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Dominikanek. Pedagog i ekonomista- co uwielbia ze sobą łączyć. Zapatrzona w życie swoich idoli Św. Franciszka z Asyżu, Matki Teresy z Kalkuty oraz Matki Kolumby Białeckej. To oni uczą ją życia, miłości, relacji, współczucia.

s. Sylwia zimnocho OP

s. Sylwia zimnocho OP

Wiceprezes

Pochodzi z urokliwego miasteczka na Dolnym Śląsku. Zaraz po maturze i ukończeniu liceum ekonomicznego wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Dominika. Tutaj najpierw przez kilkanaście lat posługiwała jako katechetka a od 2016 r. mieszka i pracuje w Krakowie podejmując na codzień różne wyzwania ekonomiczne w Zgromadzeniu.

s. małgorzata myk OP

s. małgorzata myk OP

Sekretarz

Wychowała się w Szczecinie. Do Zgromadzenia wstąpiła w 1993 roku tuż po maturze. Wysłana została na studia ekonomiczne po to, by zajmować się finansami dzieł prowadzonych przez Zgromadzenie. Całe jej życie zakonne związane jest z dziećmi niepełnosprawnymi, najpierw była ich opiekunką, a potem tą, która troszczy się, aby żadne dziecko nie odczuło, że finanse domów są za „chude” na spełnianie ich marzeń i potrzeb. Życie z niepełnosprawnymi, niechcianymi, ubogimi, ostatnimi sprawia, że dotyka Boga i że On jest w zasięgu wzroku.

s. magdalena Król OP

s. magdalena Król OP

Członkini zarządu

Z niepełnosprawnymi pracuje od prawie 10 lat a od 4 lat prowadzi Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy u Dominikanek w Broniszewicach. Poza Komunikacją Wspomagającą i Alternatywną, która jest jej pasją w pracy z niepełnosprawnymi, kocha teatr, który wykorzystuje w terapii. Prowadzi rekolekcje, podczas których doświadczenie niepowtarzalnych relacji z podopiecznymi wykorzystuje by ewangelizować.

RADA FUNDACJI

 

 • s. Maria Pogwizd OP
 • s. Elżbieta Potoczna OP
 • s. Joanna Rogowska OP

WSPÓŁPRACOWNICY

Sylwia szymańska

Sylwia szymańska

Dyrektor operacyjna

Pochodzi z Kujaw, natomiast obecnie mieszka w Pleszewie. W fundacji pracuje od 2020 roku. Jest specjalistką do spraw Fundacji i Stowarzyszeń. Jest także w trakcie studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika, co łączy z wolontariatem w Domu Chłopaków w Broniszewicach. 

Tomasz Drażniowski

Tomasz Drażniowski

Prawnik

Historyk, który zajmuje się prawem i prawnik, którego fascynuje historia. Podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim zajmował się przede wszystkim historią ustroju i instytucji. W praktyce zawodowej koncentruje się na obsłudze instytucji kultury (jest obecnie dyrektorem gminnej instytucji kultury), zgromadzeń zakonnych oraz podmiotów społeczeństwa obywatelskiego (zwłaszcza fundacji), które poznawał z różnych perspektyw – m.in. jako wolontariusz, specjalista, członek zarządu. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Jest prezesem Fundacji Kwestarzy oraz spółki Herbarium św. Dominika.

Szczepan Kasiński

Szczepan Kasiński

dyrektor ds. rozwoju

Fundraiser, opowiadacz i strateg. W ciągu ostatnich 3 lat pomógł organizacjom pozarządowym zebrać ponad 16 milionów złotych od Darczyńców indywidualnych i biznesu. Współzałożyciel i prezes agencji fundraisingowej Armiger. Autor książki „Szlachetny Cel”, współautor „Kart Fundraisingowych”. Współpracuje z dominikankami z Broniszewic, buduje Dom Mocarzy, wspiera Dom dla Dzieciaków, tworzy Kampus Autyzm Up. Pracuje także z ponad 30 innymi organizacjami.

Piotr Osipowicz

Piotr Osipowicz

koordynator ds. pomocy

Urodzony w Gostyninie. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Pasjonat Gór i górskich szlaków. Od osób z niepełnosprawnością uczy się każdego dnia, że życie jest piękne tylko trzeba to piękno zauważyć w drugim człowieku i w sobie.

Joanna Golińska-Gawrońska

Joanna Golińska-Gawrońska

specjalistka ds. projektów

Każdy spotkany na naszej drodze człowiek jest wyjątkowy.

Pleszewianka. Z wykształcenia: ekonomista, absolwentka studiów podyplomowych m.in. z zakresu: Pozyskiwania Funduszy UE, Ekonomii społecznej, Służby Zagranicznej i Międzynarodowej, Mechanizmów funkcjonowania strefy euro, Doradztwa Zawodowego i Coachingu Kariery,  a także studiów III stopnia w zakresie Zarządzania. Od 2004 r. związana zawodowo z sektorem publicznym i NGO. Od 2009 r. ekspert szczebla centralnego i regionalnego oceny merytorycznej projektów UE w dziedzinach: edukacja, zatrudnienie, administracja publiczna, innowacje społeczne, mobilność ponadnarodowa, integracja społeczna, rewitalizacja, przedsiębiorczość oraz programów krajowych ASOS, FIO. Autor i koordynator projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Uczestnik konferencji nt. trendów światowych, zagranicznych wizyt studyjnych i programów międzynarodowych.

Prywatnie: mama nastoletnich bliźniaczek, która uwielbia śpiew, film oraz podróże. 

Roman Wierzba

Roman Wierzba

administrator i kierowca

Nasza fundacyjna „złota rączka” – dba o sprawność wszystkich urządzeń w biurze Fundacji i o jego otoczenie. A jednocześnie nasz kierowca, który z darami dociera do najbardziej potrzebujących, przywożąc także uśmiech i kilogramy nadziei. 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DOBRA PUBLICZNEGO OBEJMUJĄCA:

 1. Ochronę i promocję zdrowia,
 2. Oświatę i wychowanie oraz edukację,
 3. Kulturę i sztukę,
 4. Opiekę i pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 5. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 6. Działalność charytatywną,
 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 8. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 9. Opiekę nad zabytkami,
 10. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-9 powyżej.
 11. Ochronę środowiska.

FUNDACJA MOŻE REALIZOWAĆ SWOJE CELE POPRZEZ:

Działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, tj:

 1. Wspieranie bieżącej działalności placówek oświatowych, domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, placówek medycznych
  prowadzonych przez Zgromadzenie, konserwację budynków i urządzeń, remonty, budowę, modernizację, wyposażanie w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, edukacyjny itp. wyżej wymienionych dzieł.
 2. Finansowanie lub dofinansowanie nauki, edukacji, wypoczynku, wychowania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.
 3. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, doraźnej lub stałej osobom chorym, w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, ubogim i ich rodzinom w kraju i poza jego granicami.
 4. Organizowanie i prowadzenie grup wolontariatu.
 5. Organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, rękodzieła i innych, wystaw, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych
 6. Wspieranie i rozwijanie różnych form duszpasterstwa.
 7. Prowadzenie działań wspierających rodzinę w tym dzieci i młodzież,
 8. Budowanie i utrzymywanie budynków sakralnych i innych obiektów służących realizacji celów Zgromadzenia sióstr Św. Dominika
 9. Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 10. Działalność wydawniczą i poligraficzną.
 11. Ochronę parków i ogrodów będących własnością Zgromadzenia
 12. Współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego realizowanych przez Fundację.
 13. Pozyskiwanie środków na realizacje celów Fundacji.