1,5% podatku

Możesz wesprzeć działania Fundacji przekazując swoje 1,5%
KRS: 0000698914

1% Procent

Możesz wesprzeć działania Fundacji przekazując swój 1%
KRS: 0000698914

1 Procent

Możesz wesprzeć działania Fundacji przekazując swój 1%
KRS: 0000698914

Rodo – Sesje

Informujemy, że wizerunek osób biorących udział w Sobotnich Sesjach Samorozwoju dla Kobiet może zostać utrwalony w formie zdjęć i filmów, i użyty dla celów dokumentacyjnych lub promocyjnych poprzez publikację na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Fundacji Sióstr św. Dominika, Zgromadzenia Sióstr św. Dominika i s. Małgorzaty Lekan OP zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.  Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) w imieniu Fundacji Sióstr św. Dominika informujemy, że

 1. Administratorem Pani danych osobowych jest Fundacja Sióstr św. Dominika z siedzibą w Krakowie al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków (dalej: Fundacja), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000698914, e-mail biuro@fundacjadominikanek.pl
 2. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@fundacjadominikanek.pl lub listownie na wskazany wyżej adres z dopiskiem „dane osobowe”.
 3. Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia uczestnictwa w Sobotnich Sesjach Samorozwoju dla Kobiet – przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia, przesyłania informacji dotyczących Sesji Samorozwoju, organizacji sobotnich Sesji Samorozwoju dla Kobiet, w celach sprawozdawczych z działań ewangelizacyjnych Fundacji Sióstr św. Dominika.
 4. Podanie przez Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem uczestnictwa w Sobotnich Sesjach Samorozwoju. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie zgłoszenia na Sesje.
 5. Ponadto Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu informowania o wydarzeniach, inicjatywach, kursach oraz innych działaniach organizowanych i promowanych przez Fundację, a kategorie przetwarzanych danych będą obejmować:
  (i) imię i nazwisko;
  (ii) adres mailowy;
 6. Pani dane będą przetwarzane przez czas realizacji celu przetwarzania, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o wydarzeniach, inicjatywach, warsztatach oraz innych działaniach organizowanych przez Fundację Sióstr św. Dominika dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 7. Posiada Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: biuro@fundacjadominikanek.pl pocztą tradycyjną na adres Fundacja Sióstr św. Dominika, al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w Fundacja Sióstr św. Dominika, al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków
 9. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie usunięcie z e-mailowej listy kontaktowej i brak przyjęcia zgłoszenia na Sobotnie Sesje Samorozwoju.
 10. Ma Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.