1% na dzieła dominikanek

Za pomocą Fundacji Sióstr św. Dominika możesz wesprzeć dzieła dominikanek w Polsce i na świecie

Kochani,

za pośrednictwem naszej Fundacji Sióstr św. Dominika mamy możliwość zbierania 1% na dzieła prowadzone przez nasze Siostry w Polsce i na świecie. Wpisując do swojego zeznania podatkowego nasz numer KRS: 0000698914 możecie wesprzeć działania Fundacji.

Jeżeli chcecie wesprzeć jedno z naszych dzieł – prosimy o wpisanie celu szczegółowego w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego.

Na poniższej stronie prezentujemy wszystkie cele wraz ze zdjęciami:

Kaliningrad:

W roku 2016 nasze Zgromadzenie otworzyło nową wspólnotę w Rosji, w Kaliningradzie.
Służymy przy parafii św. Wojciecha, gdzie prowadzimy katechezę dzieci, młodzieży i dorosłych. Przygotowujemy do sakramentów. Prowadzimy dom rekolekcyjny w Kulikowie, wiosce oddalonej od Kaliningradu 30 km. Organizujemy w tym domu rekolekcje, jednodniowe dni skupienia oraz wakacje z Bogiem. Tam też zajmujemy się małym gospodarstwem, gdzie pracą rąk własnych, robiąc twaróg, masło i piekąc chleb możemy się utrzymywać i pomagać tym, którzy zmagają się z biedą. Ogromną radością jest możliwość wolontariatu w kaliningradzkim hospicjum. Towarzyszymy ludziom w chorobie i śmierci. Często będąc jedynymi osobami, które trzymając za rękę i cicho śpiewając Salve Regina odprowadzają w wieczne życie. Organizujemy kiermasze, by wspierać hospicjum i wszystkich, którzy coraz częściej pukając do naszych drzwi, proszą o wsparcie. Nasze służenie w Rosji jest możliwe tylko dzięki pomocy duchowej i materialnej naszych DOBROCZYŃCÓW. Nie zapominajcie o nas w tym trudnym dla nas wszystkim czasie. Bez Was nasze służenie nie będzie możliwe.

Cel 1%: remont kaplicy i wejścia do jadalni

Chcesz pomóc: Wpisz numer KRS 0000698914, cel szczegółowy: Kaliningrad

SOW Kielce

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kielcach to dom, w którym od poniedziałku do piątku mieszka 32 Wychowanków. Nad ich bezpieczeństwem, rozwojem i towarzyszeniem czuwają Siostry Dominikanki i grono osób świeckich, oddanych posłudze wśród młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Aspergera i autyzmem.

Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo naszym wychowankom, chcielibyśmy wymienić nawierzchnię przy budynkach naszego Ośrodka, zastąpić stare, zniszczone płytki – kostką brukową.

Cel 1%: kostka brukowa przy budynkach Ośrodka

Chcesz pomóc: Wpisz numer KRS 0000698914, cel szczegółowy: Kielce

Syberia:

Od 2000 roku, siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika pracują w Republice Buriacja w jej stolicy Ułan-Ude. Przy parafii siostry prowadzą świetlicę dla dzieci z ubogich rodzin. Dzieci pochodzą z różnych wyznań religijnych. W tej pracy pomagają im wolontariuszami z parafii. Najczęściej są to dzieci z wielodzietnych rodzin, albo gdzie sama matka je wychowuje, mając kilkoro dzieci i każde z innym partnerem. Problemem takich rodzin jest najczęściej alkohol. Brak troski o rozwój dzieci, ich potrzeb emocjonalnych prowadzi do tego, że dzieci są współuzależnione od alkoholu. Na pierwszym miejscu stawiamy edukację dzieci, aby regularnie uczęszczały do szkoły. Staramy się wspierać rozwój osobowości każdego dziecka, a przede wszystkim odkrywać jego talenty. Prowadzimy, różne kółka zainteresowań. Dzieci otrzymują u nas gorący posiłek. Aby mogły chodzić do szkoły potrzebne są im cieple buty i kurtki.

Przy parafii w Ułan-Ude od 2005 roku jest realizowany program „Pokój Rodzinie”. Naszym celem pracy w centrum jest ochrona poczętego życia i pomoc rodzinom z małymi dziećmi, znajdującymi się w ciężkiej materialnej sytuacji, jak również dla matek wychowujących samotnie dzieci, zakupieniem kasz mlecznych dla dzieci i podstawowe artykuły spożywcze. Wielki problem mają matki samotnie wychowujące swoje dzieci. Staramy się pomóc przynajmniej niektórym rodzinom nie tylko materialnie ale i duchowo.
Kryzys który dotknął Rosję, jak również sankcje, które są nakładane na Rosję odbijają się przede wszystkim na najbiedniejszych rodzinach, ludzie nie otrzymują zapłaty, albo im starcza tylko na podstawowe produkty, dzieci nie mogą pozwolić sobie na świeże owoce, witaminy.

Cel zbiórki: Pomoc dla prowadzenia świetlicy parafialne dla z patologicznych i z biednych rodzin w Ułan-Ude, Republika Buriajcja, Syberia. Jak również pomoc w realizowaniu programu „Pokój Rodzinie” – ochrona poczętego życia i pomoc rodzinom z małymi dziećmi, znajdującymi się w ciężkiej materialnej sytuacji, jak również dla matek wychowujących samotnie dzieci.

Cel 1%: prowadzenie świetlicy parafialnej i programu Pokój Rodzinie

Chcesz pomóc: Wpisz numer KRS 0000698914, cel szczegółowy: Syberia

Misje Garoua Boulai

Celem zbiórki jest pomoc w codziennym funkcjonowaniu misji Garoua Bouali w Kamerunie w Afryce. Na misji pracują cztery siostry: s. Felicyta, s. Józefina, s. Rachela i s. Adrienne. Dwie z nich zaangażowane są w ośrodku zdrowia służąc pomocą medyczną zwłaszcza uchodźcom z pobliskiej Republiki Środkowej Afryki. Pozostałe siostry posługują dzieciom i młodzieży w Garoua Bouali oraz okolicznych wioskach. Uczą katechezy, prowadzą zajęcia edukacyjne i świetlice dla najuboższych dzieci. Siostry za podejmowaną pracę nie dostają żadnego wynagrodzenia, stąd pozyskane ze zbiórki środki będą niezwykle pomocne we wszystkich sektorach posługi sióstr.

Cel 1%: świetlica Garoua Boulai

Chcesz pomóc: Wpisz numer KRS 0000698914, cel szczegółowy: Misje Garoua Boulai

Francja:

Misją Sióstr w Lissieu jest duszpasterstwo dzieci i młodzieży przez posługę na świetlicy, katechizację, przygotowanie do Chrztu św. i Komunii św.
Wykorzystując swoje talenty Siostry prowadzą chór dziecięcy i młodzieżowy, są organistkami i zakrystiankami.
Siostry przez modlitwę i kontemplację Jezusa Eucharystycznego, jak również przez świadectwo życia wspólnotowego niosą Jezusa potrzebującym głosząc prawdę Ewangelii.

Cel 1%: wsparcie Dominikanek z Lissieu

Chcesz pomóc: Wpisz numer KRS 0000698914, cel szczegółowy: Francja

Wielowieś

Siostry Dominikanki posługują w Tarnobrzegu Wielowsi od 1861 r. To tu nasza Matka Założycielka rozpoczęła „Boże dzieło’’, które trwa do dziś. Siostry posługują w parafii, szkole, przedszkolach. W 2010 roku w wyniku powodzi cała okolica znalazła się pod wodą. Klasztor i otaczający go Mur, który NIGDY nie dzielił został mocno uszkodzony. Jest to zabytek, dlatego środki potrzebne na jego renowację znacznie przekraczają nasze możliwości. Liczymy, że z Waszą pomocą, dzięki 1% odnowimy Mur, który NIGDY nie dzielił. 

Cel 1%: Mur, który NIGDY nie dzielił

Chcesz pomóc: Wpisz numer KRS 0000698914, cel szczegółowy: Wielowieś

Mielżyn Klasztor:

Mielżyn to jedna z większych placówek naszego Zgromadzenia. Jest nas tutaj 18 sióstr. Mieszkamy i modlimy się w klasztorze leżącym tuż przy Domu Pomocy Społecznej.
W chwili obecnej 11 sióstr bezpośrednio służy Osobom Niepełnosprawnym, pozostałe siostry z klasztoru wspierają naszą pracę swoimi modlitwami i cierpieniami.
W Mielżynie staramy się realizować jeden z celów naszego Zgromadzenia:

NIESIENIE POMOCY CHORYM I CIERPIĄCYM.
Jest to dla nas ogromna łaska. Służąc naszym Mieszkańcom odkrywamy fascynującą rzeczywistość: my, dominikanki, które jesteśmy powołane wraz z  naszą wielką zakonną rodziną dominikańską do głoszenia prawdy Ewangelii i zbawiania dusz widzimy na co dzień jak skutecznie potrafią to robić osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, że mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc. A dla nas, sióstr, jest ogromną łaską to, że możemy im służyć.
Klasztor w którym mieszkają Siostry ma już ponad 100 lat. To piękne miejsce, ale wymagające materialnych nakładów.
Dzisiaj stajemy przed wyzwaniem remontu łazienki dla Sióstr i utworzenia łazienki dla niepełnosprawnych Sióstr naszej wspólnoty. Bardzo prosimy o wsparcie tej inwestycji.

Cel 1%: Remont łazienek

Chcesz pomóc: Wpisz numer KRS 0000698914, cel szczegółowy: Mielżyn – klasztor

Nozdrzec

Siostry Dominikanki posługują w Nozdrzcu od 1903r. Pomoc najbardziej potrzebującym to nasz charyzmat, dlatego Siostry odwiedzają chorych, prowadzą przedszkole, posługują w zakrystii.
W wychowaniu i kształceniu najmłodszego pokolenia zależy nam, aby zapewnić dzieciom opiekę
w atmosferze akceptacji i poczucia bezpieczeństwa, ukierunkować na przyjęcie wartości ewangelii, aby już Ci najmłodsi wyrabiali w sobie szacunek do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka. Jesteśmy otwarte na pomoc dzieciom potrzebującym szczególnej troski i opieki. Współpraca
z Rodzicami, pozwala wspólnie dbać o przyszłość dzieci i ich rodzin.
Nasze przedszkole wymaga remontu (osuszanie murów, odgrzybianie,) przekraczającego nasze możliwości, ponieważ opłata stała za przedszkole i dotacja z Urzędu Gminy nie wystarczają nawet na bieżące wydatki. Ufamy, że dzięki Waszemu wsparciu 1% razem uda nam się tego dokonać.

Cel 1%: remont przedszkola

Chcesz pomóc: Wpisz numer KRS 0000698914, cel szczegółowy: Nozdrzec

DPS Mielżyn:

Dom Pomocy Społecznej w Mielżynie przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika. Zapewniamy całodobową opiekę socjalną i pielęgniarską, rehabilitację i terapię zajęciową. Troszczymy się o życie religijne i kulturalne naszych Mieszkańców.
Stan izolacji naszego budynku, szczególnie piwnica pod kuchnią i częścią mieszkalną wymaga natychmiastowego remontu.  Odłożenie w czasie tych pracy może grozić uszkodzeniem, a nawet zawaleniem części budynku. 

Cel 1%: remont budynku DPS

Chcesz pomóc: Wpisz numer KRS 0000698914, cel szczegółowy: Mielżyn – DPS

Orzysz

Świetlica Środowiskowa KAJAK Orzyszu

Organizujemy zajęcia pozalekcyjnych w roku szkolnym dla dzieci i młodzieży. Prowadzimy półkolonie w czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z gminy Orzysz, a także ferie zimowe. Wspieramy wolontariat młodzieżowy, a także osoby samotne i chore. Organizujemy także turnieje, konkursy, warsztaty i wyjazdy integracyjne dla dzieci z Orzysza i okolic.

Cel 1%: działalność świetlicy KAJAK

Chcesz pomóc: Wpisz numer KRS 0000698914, cel szczegółowy: Orzysz

Poznań

Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie naszego przedszkola poprzez przekazanie 1% podatku. Środki te przeznaczymy na dofinansowanie organizowanych imprez (np. Dzień Dziecka, wycieczki). Dzięki dodatkowemu wsparciu wzbogacimy wyposażenie placówki o edukacyjne pomoce oraz sprzęty, które pomogą w lepszym rozwoju naszych przedszkolaków. Planujemy także modernizację placu zabaw, chcemy by dzieci miały możliwość urozmaiconej i przede wszystkim bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu.
Kochani! Was to nic nie kosztuje, a nam wiele pomoże

Cel 1%: REMONT PRZEDSZKOLA

Chcesz pomóc: Wpisz numer KRS 0000698914, cel szczegółowy: Poznań