ZNAM SIEBIE

ZNAM SIEBIE

O znaczeniu temperamentu dla rozwoju

Temperament odnosi się do wyposażenia genetycznego, z którym się rodzimy, a które bezpośrednio przekłada się na naszą biologię i sposób funkcjonowania w kilku obszarach: reaktywność, emocjonalność, pole świadomości, aktywność, relacyjność i konfliktowość. Starożytna tradycja wywodząca się od Hipokratesa wyróżnia 4 zasadnicze temperamenty: choleryka, sangwinika, melancholika i flegmatyka. Bardzo się one różnią od siebie. Znaczy to także, że bardzo się też uzupełniają. Są jednocześnie błogosławieństwem i wyzwaniem.

Czy dziwi, że na drodze rozwoju duchowego mówimy o temperamencie? Możliwe. Dobrze jednak wiemy, że nie można dobrać właściwego rozwiązania czy leczenia bez postawienia odpowiedniej diagnozy. Dotyczy to również duchowości. Budujemy relację z Bogiem i braćmi na bazie mandatu przykazania miłości jako osoby o konkretnym wyposażeniu. Mamy zarówno mocne, jak i słabe strony. Warto o nich wiedzieć, by nie ranić innych, by pomagać sobie nawzajem na drogach wiary, by wreszcie rozumieć w jaki sposób Bóg mówi do mnie. On przecież doskonale szanuje moje uwarunkowania!

Październikowa sesja „ZNAM SIEBIE. O znaczeniu temperamentu dla rozwoju” stawia sobie za cel pomóc Ci w odkryciu siebie, pokochaniu swojej jasnej i ciemnej strony, wystartowaniu na drogach pracy nad sobą w sposób dopasowany do Twojego temperamentu oraz wyostrzeniu ucha na Boże sposoby komunikowania się z Tobą.