Rozumiem siebie

Rozumiem siebie

O potrzebach psychicznych i szczęściu

Potrzeby psychiczne to podstawowa energia rozwoju, którą każda z nas w sobie nosi. Ukierunkowana jest ona na dwojakie działanie. Pierwsze będzie popychało nas do przeciwdziałania jakiemuś odczuwalnemu brakowi takiemu jak choćby głód czy samotność. Drugi kierunek działania zmierza do aktualizowania potencjału, który w sobie nosimy, między innymi w możliwościach intelektualnych, talentach artystycznych czy rozwoju duchowym.

W rozumieniu bardzo podstawowym od poziomu świadomości i zaspokojenia naszych potrzeb zależy subiektywne poczucie szczęścia. A zatem, żeby być szczęśliwym, należy zawalczyć o swoje potrzeby. Żywotność człowieka nie zawiera się jednak w tak prostym schemacie. Okazuje się, że nie zaspokoiwszy w 100% swoich podstawowych potrzeb, możemy nadal osiągać wysoki poziom satysfakcji. Jest to niewątpliwie związane z wymiarem duchowym i wartościami, które mogą popychać nas do przewartościowywania swoich potrzeb.

Sesja „Rozumiem siebie. O potrzebach psychicznych i poczuciu szczęścia” może pomóc Ci ustawić właściwie drogę wzrostu na najbliższe miesiące. Jak psychiatra Wiktor Frankl napisał: „Człowiek jest sobą w takiej mierze, w jakiej przekracza siebie i zapomina o sobie”. Żeby móc siebie przekroczyć i o sobie zapomnieć, do czego wzywa również Ewangelia, najpierw trzeba posiąść siebie i zrozumieć mechanizmy swoich potrzeb. O nich właśnie będzie mowa w tej sesji.