Słowo od Prowadzącej

Nazywam się Małgorzata Lekan OP. Jestem kobietą, katoliczką, teologiem, anglistą, kaznodzieją, a przede wszystkim: szczęśliwą dominikanką! Od zawsze fascynował mnie Pan Bóg i Jego sposoby komunikowania się z człowiekiem. Uwielbiam poznawać świat przez studia i doświadczenie, ale świat, który dotyczy indywidualnego człowieka, jest po prostu moją pasją. Dlatego Sesje Samorozwoju pomyślane są tak, by stworzyć przestrzeń na wiedzę, dialog i poszukiwanie. Kogo?

Po pierwsze, siebie. W czasie Sesji będziesz mogła zbadać w jakim miejscu życia jesteś, w jaką drogę rozwoju warto jeszcze wyruszyć i jakimi sposobami możesz go przyspieszyć. Po drugie, Boga. W jakiejkolwiek relacji jesteś z Nim dziś – przyznasz – to z Boskiej perspektywy widać i więcej i prawdziwiej. Chcemy się do tej perspektywy zbliżyć. Duchowa część każdej z nas potrzebuje uwagi i możliwości wzrostu!

Dominikanie żyją mottem: „kontempluj i przekazuj owoce swojej kontemplacji”. Zapraszam Cię na Warsztaty Samorozwoju, gdzie stosujemy sprawdzone przez pokolenia narzędzia wzrostu. Spotykając siebie w Bogu, który nie ocenia, ale w prawdzie przyjmuje mnie taką, jaka jestem, dostajemy skrzydeł wolności. A szybując na nich, pociągamy ku wolności również innych! To jest realna przemiana świata!

O Sobotnich Sesjach Samorozwoju prowadzonych w Krakowie dowiedz się na fundacjadominikanek.pl/jestem-kobieta