s. Małgorzata Lekan

s. Małgorzata Lekan OP (1976) jest absolwentką studiów teologicznych na Franciscan University of Steubenville w USA i w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,  a także kierunku filologia angielska na warszawskiej Wszechnicy Polskiej, Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytutu Studiów  nad Seksualnością w Catholic Theological Union w Chicago. W Siostry wykształcenie wpisuje się również szerokie spektrum kursów z psychologii i counselling’u. Jest autorką pracy pt. „Dojrzałość psychoseksualna podstawą realizacji powołania do celibatu na przykładzie doświadczenia kościoła amerykańskiego”. Jako dominikanka, s. Małgorzata pełniła funkcję promotora powołań, formatora oraz przełożonej domu. Pracowała w Polsce i za granicą. Obecnie Siostra mieszka w Krakowie. Jest zaangażowana w szeroko rozumiane dzieło Ewangelizacji oraz prowadzi zajęcia z psychoedukacji i teologii ciała.