1,5% podatku

Możesz wesprzeć działania Fundacji przekazując swoje 1,5%
KRS: 0000698914

1% Procent

Możesz wesprzeć działania Fundacji przekazując swój 1%
KRS: 0000698914

1 Procent

Możesz wesprzeć działania Fundacji przekazując swój 1%
KRS: 0000698914

o Fundacji

Współpraca

Czym się zajmujemy

Prowadzimy ośrodki pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, świetlice, misje w Afryce i wiele więcej.

Współpraca z organizacjami

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis porta in urna in sollicitudin. Morbi varius rhoncus nisi et commodo. Suspendisse blandit ultricies arcu quis vehicula. Nunc tempor tortor eget lacus lacinia, id placerat diam egestas. Cras sagittis bibendum arcu, vel vehicula nisi blandit eget. Phasellus ut quam congue mi accumsan venenatis. Pellentesque nec nunc tellus. Vivamus purus turpis, aliquet in ex eget, placerat gravida ligula. Pellentesque non sollicitudin justo.

Rodzaje współpracy

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Duis porta in urna in sollicitudin. Morbi varius rhoncus nisi et commodo.
 • Suspendisse blandit ultricies arcu quis vehicula. Nunc tempor tortor eget lacus lacinia, id placerat diam egestas.
 • Cras sagittis bibendum arcu, vel vehicula nisi blandit eget. Phasellus ut quam congue mi accumsan venenatis.
 • Pellentesque nec nunc tellus. Vivamus purus turpis, aliquet in ex eget, placerat gravida ligula.
 • Duis porta in urna in sollicitudin. Morbi varius rhoncus nisi et commodo.
 • Suspendisse blandit ultricies arcu quis vehicula. Nunc tempor tortor eget lacus lacinia, id placerat diam egestas.
 • Cras sagittis bibendum arcu, vel vehicula nisi blandit eget. Phasellus ut quam congue mi accumsan venenatis.
 • Pellentesque non sollicitudin justo.

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DOBRA PUBLICZNEGO OBEJMUJĄCA:

 1. Ochronę i promocję zdrowia,
 2. Oświatę i wychowanie oraz edukację,
 3. Kulturę i sztukę,
 4. Opiekę i pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 5. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 6. Działalność charytatywną,
 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 8. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 9. Opiekę nad zabytkami,
 10. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-9 powyżej.
 11. Ochronę środowiska.

FUNDACJA MOŻE REALIZOWAĆ SWOJE CELE POPRZEZ:

Działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, tj:

 1. Wspieranie bieżącej działalności placówek oświatowych, domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, placówek medycznych
  prowadzonych przez Zgromadzenie, konserwację budynków i urządzeń, remonty, budowę, modernizację, wyposażanie w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, edukacyjny itp. wyżej wymienionych dzieł.
 2. Finansowanie lub dofinansowanie nauki, edukacji, wypoczynku, wychowania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.
 3. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, doraźnej lub stałej osobom chorym, w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, ubogim i ich rodzinom w kraju i poza jego granicami.
 4. Organizowanie i prowadzenie grup wolontariatu.
 5. Organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, rękodzieła i innych, wystaw, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych
 6. Wspieranie i rozwijanie różnych form duszpasterstwa.
 7. Prowadzenie działań wspierających rodzinę w tym dzieci i młodzież,
 8. Budowanie i utrzymywanie budynków sakralnych i innych obiektów służących realizacji celów Zgromadzenia sióstr Św. Dominika
 9. Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 10. Działalność wydawniczą i poligraficzną.
 11. Ochronę parków i ogrodów będących własnością Zgromadzenia
 12. Współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego realizowanych przez Fundację.
 13. Pozyskiwanie środków na realizacje celów Fundacji.

ZARZĄD

s. agnieszka gil OP

s. agnieszka gil OP

Prezes

Urodziła się w Sandomierzu w wierzącej rodzinie. W roku 2002 tuż po maturze wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Dominikanek. Pedagog i ekonomista- co uwielbia ze sobą łączyć. Zapatrzona w życie swoich idoli Św. Franciszka z Asyżu, Matki Teresy z Kalkuty oraz Matki Kolumby Białeckej. To oni uczą ją życia, miłości, relacji, współczucia.

s. Sylwia zimnocho OP

s. Sylwia zimnocho OP

Wiceprezes

Pochodzi z urokliwego miasteczka na Dolnym Śląsku. Zaraz po maturze i ukończeniu liceum ekonomicznego wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Dominika. Tutaj najpierw przez kilkanaście lat posługiwała jako katechetka a od 2016 r. mieszka i pracuje w Krakowie podejmując na codzień różne wyzwania ekonomiczne w Zgromadzeniu.

s. małgorzata myk OP

s. małgorzata myk OP

Sekretarz

Wychowała się w Szczecinie. Do Zgromadzenia wstąpiła w 1993 roku tuż po maturze. Wysłana została na studia ekonomiczne po to, by zajmować się finansami dzieł prowadzonych przez Zgromadzenie. Całe jej życie zakonne związane jest z dziećmi niepełnosprawnymi, najpierw była ich opiekunką, a potem tą, która troszczy się, aby żadne dziecko nie odczuło, że finanse domów są za „chude” na spełnianie ich marzeń i potrzeb. Życie z niepełnosprawnymi, niechcianymi, ubogimi, ostatnimi sprawia, że dotyka Boga i że On jest w zasięgu wzroku.

s. magdalena Król OP

s. magdalena Król OP

Członkini zarządu

Z niepełnosprawnymi pracuje od prawie 10 lat a od 4 lat prowadzi Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy u Dominikanek w Broniszewicach. Poza Komunikacją Wspomagającą i Alternatywną, która jest jej pasją w pracy z niepełnosprawnymi, kocha teatr, który wykorzystuje w terapii. Prowadzi rekolekcje, podczas których doświadczenie niepowtarzalnych relacji z podopiecznymi wykorzystuje by ewangelizować.

RADA FUNDACJI

 

 • s. Maria Pogwizd OP
 • s. Elżbieta Potoczna OP
 • s. Joanna Rogowska OP

WSPÓŁPRACOWNICY

s. małgorzata lekan OP

s. małgorzata lekan OP

dyrektor ds. promocji i ewangelizacji

Jest szczęśliwą dominikanką. Wiara w Jezusa Chrystusa to dla niej niezachwiany fundament, sens i radość życia. Dzięki niemu Siostra przeżywa powołanie zakonne jako dynamiczną relację z Bogiem-Prawdą, o którym nie może nie mówić!!! Dlatego od ponad 20 lat s. Małgorzata angażuje się w głoszenie Słowa przez studia, katechizację, pracę dydaktyczną i szeroko rozumianą ewangelizację różnych środowisk i grup wiekowych. Dominikański zapał i wciąż nowe otwarcia dla Ewangelii zaprowadził Siostrę do Stanów Zjednoczonych i Kanady, na Ukrainę i Białoruś, a także do wielu osób i miejsc w Polsce. Wraz z Fundacją Sióstr św. Dominika, jej przyjaciółmi i entuzjastami s. Małgorzata chce szukać i docierać po wciąż nowe horyzonty, by pozwolić Nadziei przemieniać świat!

Tomasz Drażniowski

Tomasz Drażniowski

Prawnik

Historyk, który zajmuje się prawem i prawnik, którego fascynuje historia. Podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim zajmował się przede wszystkim historią ustroju i instytucji. W praktyce zawodowej koncentruje się na obsłudze instytucji kultury (jest obecnie dyrektorem gminnej instytucji kultury), zgromadzeń zakonnych oraz podmiotów społeczeństwa obywatelskiego (zwłaszcza fundacji), które poznawał z różnych perspektyw – m.in. jako wolontariusz, specjalista, członek zarządu. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Jest prezesem Fundacji Kwestarzy oraz spółki Herbarium św. Dominika.

Szczepan Kasiński

Szczepan Kasiński

dyrektor ds. rozwoju

Fundraiser, opowiadacz i strateg. W ciągu ostatnich 3 lat pomógł organizacjom pozarządowym zebrać ponad 16 milionów złotych od Darczyńców indywidualnych i biznesu. Współzałożyciel i prezes agencji fundraisingowej Armiger. Autor książki „Szlachetny Cel”, współautor „Kart Fundraisingowych”. Współpracuje z dominikankami z Broniszewic, buduje Dom Mocarzy, wspiera Dom dla Dzieciaków, tworzy Kampus Autyzm Up. Pracuje także z ponad 30 innymi organizacjami.

Filip Tumiński

Filip Tumiński

specjalista ds. promocji

Studiuje pedagogikę resocjalizacyjną, aby mógł jeszcze bardziej zrozumieć potrzebujących pomocy. Kocha osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z którymi miał szczęście mieszkać i pracować jako wolontariusz w Domu Chłopaków w Broniszewicach. Na co dzień stara się zamieniać słowa w czyny i motywować tym innych do działania.