1,5% podatku

Możesz wesprzeć działania Fundacji przekazując swoje 1,5%
KRS: 0000698914

1% Procent

Możesz wesprzeć działania Fundacji przekazując swój 1%
KRS: 0000698914

1 Procent

Możesz wesprzeć działania Fundacji przekazując swój 1%
KRS: 0000698914

Miejsce dla Ciebie

Jeśli Prawda jest dla Ciebie ważna i jej szukasz, jeśli przez słowo i zaangażowanie chcesz zmieniać świat, jeśli masz w sobie tęsknotę za Większym niż to, co empiryczne, zapraszamy. Nasz all-inclusive, włączający charyzmat może być przestrzenią również dla Ciebie. Z nami możesz nieść nadzieję pośród biedy i potrzeb materialnych. Z nami możesz czerpać motywację z wieczności, motywację, która się nie dewaluuje. Z nami możesz wreszcie stawać się przyjacielem Boga-Prawdy i głosić Jego Słowo. Jako dominikanki stoimy po stronie potrzebującego człowieka, a jest to strona Boga. Stąd płynie nasza pewność i zaproszenie, by twórczo, z zaangażowaniem i odważnie wypełniać misję większą od siebie.

s. Małgorzata Lekan

s. Małgorzata Lekan

s. Małgorzata Lekan OP (1976) jest absolwentką studiów teologicznych
na Franciscan University of Steubenville w USA i w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także kierunku filologia angielska na warszawskiej Wszechnicy Polskiej, Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytutu Studiów nad Seksualnością w Catholic Theological Union w Chicago. W Siostry wykształcenie wpisuje się również szerokie spektrum kursów z psychologii i counselling’u. Jest autorką pracy pt. „Dojrzałość psychoseksualna podstawą realizacji powołania do celibatu na przykładzie doświadczenia kościoła amerykańskiego”. Jako dominikanka, s. Małgorzata pełniła funkcję promotora powołań, formatora oraz przełożonej domu. Pracowała w Polsce i za granicą. Obecnie Siostra mieszka w Krakowie. Jest zaangażowana w szeroko rozumiane dzieło Ewangelizacji oraz prowadzi zajęcia z psychoedukacji i teologii ciała.

Rekolekcje

DLA SERCA I DUCHA

Psychoedukacja dla konsekrowanych

TEOLOGIA CIAŁA

dla konsekrowanych

Jestem kobietą

Sobotnia sesja samorozwoju

Siostra i Słowo

Dominikańskie kaznodziejstwo

Formularz kontaktowy do rekolekcji

11 + 12 =

Dane kontaktowe

Telefon

571 395 484

Konto do wpłat

 

SANTANDER BANK:

03 1090 1131 0000 0001 4673 1509