Warsztaty dla Katechetów Mińsk, Białoruś
1 stycznia 2021